Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/572/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-06-2022 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Łaskiej Patronką miasta i gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1078) Rada Miejska w Łasku postanawia, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łasku wyraża wolę ustanowienia Matki Bożej Łaskiej Patronką miasta i gminy Łask.
§ 2. W związku z postanowieniem § 1, Rada Miejska w Łasku wnosi o wystąpienie do Kurii Metropolitalnej Łódzkiej o wszczęcie procedury w sprawie ustanowienia Matki Bożej Łaskiej Patronką miasta i gminy Łask.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku i Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLV/572/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20-06-2022 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Łaskiej Patronką miasta i gminy Łask.pdf (259,87KB)

DOCXUzasadnienie XLV/572/2022.docx (6,62KB)