Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.06.2022 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg/ Biuro Gospodarki Odpadami

OOG. 2110.7.4.2022                                                                         Łask, dn.  28. 06. 2022 r.

 

 

U R Z Ą D   M I E J S K I   W   Ł A S K U

 

informuje, iż w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze:

inspektor W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg - Biuro Gospodarki Odpadami, została wyłoniona kandydatura Pani:

 

Aleksandra Henke,  zam. Łask

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka spełniła wymagania  niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Dotychczasowe doświadczenie i wiedza, jaką wykazała się kandydatka podczas przeprowadzonej rozmowy oraz sposób zaprezentowania swojej osoby pozwala stwierdzić, iż posiada ona predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku urzędniczym.

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek