Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/573/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Łask za 2021 r. i przeprowadzeniu debaty, udziela się Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/573/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.pdf (154,34KB)

DOCXAkt_RCL XLVI/573/2022.docx (65,14KB)