Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/574/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za 2021 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Łask za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za 2021 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/574/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2021 rok.pdf (154,67KB)

DOCXAkt_RCL XLVI/574/2022.docx (57,84KB)