Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/577/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie sytuację ekonomiczno - finansową Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2021 r. na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/577/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2021 r..pdf (4,13MB)

PDFZalacznik1 XLVI/577/2022.pdf (3,86MB)