Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/580/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/580/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.pdf (2,38MB)

PDFZalacznik1 XLVI/580/2022.pdf (2,07MB)