Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/583/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie nadania nazwy dla skweru zlokalizowanemu na terenie miasta Łask

Na podstawie uchwały Nr XIV/157/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom, placom, parkom i innym obiektom na terenie gminy Łask (Dz. U. W. Ł. poz. 6153 z dnia 22.11.2019 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się nazwę "Skwer im. prof. Mieczysława Wolfkego" dla działki nr ewidencyjny 100, obręb ewidencyjny 14, miasto Łask, stanowiącej własność gminy Łask, ograniczonej ulicami: od południa - Warszawska i od północy - Objazdowa.
§ 2. Lokalizację skweru, o którym mowa w § 1 zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/583/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie nadania nazwy dla skweru zlokalizowanemu na terenie miasta Łask.pdf (803,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/583/2022.docx (1,63MB)