Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/588/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Łask do zasobów dróg gminnych drogi serwisowej znajdującej się w pasie drogi ekspresowej S8

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łasku wyraża wolę przejęcia do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowościach Mauryca i Teodory zlokalizowanej w południowej części działek o nr ewid. 293 obręb 12 Mauryca i 396 obręb 23 Teodory gmina Łask, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.
§ 2. Przebieg drogi pokazuje załącznik graficzny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/588/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Łask do zasobów dróg gminnych drogi serwisowej znajdującej się w pasie drogi ekspresowej S8.pdf (1,12MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVI/588/2022.docx (1,06MB)