Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/589/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łask, na rok szkolny 2022/2023:
1) 7,78 zł za 1 litr benzyny 95-oktanowej;
2) 8,44 zł za 1 litr benzyny 98-oktanowej;
3) 7,27 zł za 1 litr oleju napędowego;
4) 3,27 zł za 1 litr LPG.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/589/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2022/2023.pdf (160,26KB)