Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/594/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 uchylająca uchwałę Nr XXXIV/460/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/460/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/594/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 uchylająca uchwałę Nr XXXIV/460/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gm.pdf (162,81KB)

DOCXUzasadnienie XLVI/594/2022.docx (6,19KB)