Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/597/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610, 1093, 1873, 2376, z 2022 r. poz. 467) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Łask do Klastra Energii Powiatu Łaskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łask.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/597/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Powiatu Łaskiego.pdf (158,56KB)