Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż przysługującego Gminie Łask udziału w wysokości 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 13 o pow. 37,00 m 2 , położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonej 42. 2. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.pdf (96,32KB)