Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/598/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 6 miesięcy, na lokal o pow. 60 m 2 znajdujący się w budynku poł. na działce nr 272/3 przy ul. Warszawskiej 42, obręb 14 m. Łask, na terenie targowiska miejskiego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą - Stacja Obsługi Samochodów. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy najmu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/598/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (159,37KB)