Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/600/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2022 r.:
1) Kontrola funkcjonowania, dostępności dla mieszkańców oraz stan zasobów Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w 2022 r.;
2) Kontrola realizacji inwestycji za I półrocze 2022 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

PDF   Uchwała Nr XLVI/600/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22-06-2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2022 r..pdf (157,93KB)