Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie przez Dyrektora Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku na okres kolejnych 3 lat: 1) lokalu o powierzchni 23,5 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1, poł. w Łasku przy ul. Polnej 12, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny; 2) lokalu o powierzchni 25 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1, poł. w Łasku przy ul. Polnej 12, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny; 3) lokalu o powierzchni 15 m 2 , znajdującego się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1, poł. w Łasku przy ul. Polnej 12, z przeznaczeniem na gabinet słuchu. 2. Przedmiotowe umowy najmu zawarte będą na rzecz dotychczasowych najemców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (95,70KB)