Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.07.2022 - Burmistrz Łasku i n f o r m u j e - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb 12

Burmistrz Łasku i n f o r m u j e

 

iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14
wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poł. w  Łasku w obrębie 12, do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 (obręb 14) oraz do oddania w użyczenie, poł. w obrębie Stryje Księże, Bałucz i Łopatki. Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest do dnia 02.08.2022r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości wynosi 6 tygodni tj. do 23.08.2022r.

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro pok. 40 i 54 lub telefonicznie pod nr tel. 0-43 676-83-40 lub 676-83-54.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Łasku

   Lidia Sosnowska