Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. w Łasku w obrębie 12, oznaczonej jako działki nr:
1 83/1 i 82/3 o łącznej pow. 1709 m2 – cena wywoławcza – 350.000 zł;


§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 204,80 zł za 1 m2.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (162,67KB)