Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w najem i w użyczenie;

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu poł. w Łasku w obrębie 12, do oddania w najem poł. w Łasku przy ul. Warszawskiej 42 (obręb 14), do oddania w użyczenie poł. w obrębie Stryje Księże, Bałucz i Łopatki.
§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonych w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku, to jest od 12.07.2022r. do 02.08.2022r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, tj. od 12.07.2022r. do 23.08.2022r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-07-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, do oddania w najem i w użyczenie;.pdf (291,05KB)

DOCXZałącznik nr 1 177/2022.docx (8,67KB)