Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych trzech lat, na pomieszczenie garażowe o pow. 18m 2 , znajdujące się na działce nr 440, obr. 20, położonej w Łasku przy ul. Południowej, z przeznaczeniem na cele garażowe. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy najmu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

PDF   Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (95,38KB)