Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 178/2022 Burmistrza Łasku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 174/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, Dz. U. z 2022 r. poz. 25, poz. 872, poz. 1079) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 174/2022 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodnicząca Komisji - Anna Głowińska (Skarbnik Gminy Łask)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Karolina Wincek (Naczelnik Wydziału Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Barbara Dudaczyk (Inspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.