Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask

OŚR.6220.3.2022                                                                         Łask, dn. 12.07.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  ŁASKU

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  

podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 12 lipca 2022 roku po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika
Schiedel Sp. z o.o.
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 106, 107 obr. Okup Wielki, gmina Łask Burmistrz Łasku wydał przedmiotową decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam, że z ww. decyzją oraz
z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
i  Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49.

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono na okres 14 dni
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Łasku: http://bip.lask.pl/25/2/ogloszenia-i-komunikaty.html

Dzień udostępnienia treści decyzji: 21 lipca 2022 r.

 

wz. Burmistrza

 

Lidia Sosnowska

Zastępca Burmistrza