Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.07.2022 r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 16 226 430,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2022 r.

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (45,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (116,10KB)
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia (430,00KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (66,50KB)
XLS  Załącznik 2. Wzór formularza cenowego (123,00KB)
7Z  Załącznik 3. Wzór formularza JEDZ z instrukcją (19,82MB)
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (53,50KB)
DOC  Załącznik 5. Wzór oświadczenia wykonawców (art. 117 ust. 4 ustawy) (58,00KB)
DOC  Załącznik 6. Wzór oświadczenia o aktualności informacji (54,50KB)
DOCX  Załącznik 7. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (24,40KB)
PDF  Załącznik 8. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Łasku (178,23KB)
PDF  Załącznik 9. Uchwała nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Łasku (115,29KB)

PDF  Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia z 11.08.2022 r. (561,61KB)

PDF  Zapytanie 2 z 08.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 11.08.2022 r. (5,58MB)

PDF  Zapytanie 1 z 26.07.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 17.08.2022 r. (3,02MB)

PDF  Zapytanie 3 z 09.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 17.08.2022 r. (418,31KB)

PDF  Zmiana SWZ z 18.08.2022 r. (doprecyzowanie zapisów formularza cenowego) (216,14KB)

PDF  Zapytanie 4 z 09.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 23.08.2022 r. (4,74MB)

PDF  Zapytanie 4 z 09.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 23.08.2022 r. (4,74MB)

PDF  Zapytanie 4 - sprostowanie punktu 13 (254,24KB)

7Z  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (166,75KB)

PDF  Zapytanie 6 z 24.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 29.08.2022 r. (481,05KB)

PDF  Zapytanie 5 z 18.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 30.08.2022 r. (1,27MB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (239,30KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 05.09.2022 r. (354,16KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyy:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.09.2022 r. (383,71KB)