Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-07-2022 w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), w związku z art. 15 ust. 1 i 6 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w związku z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w danej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wobec złożenia prośby z dnia 16 września 2021 r. o rozwiązanie umowy o pracę, odwołuję Panią Bożenę Trocką - Dąbrowa ze stanowiska Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.
§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy na mocy porozumienia stron, w związku z przejściem na emeryturę.
§ 3. Odwołanie następuje z dniem 26 lipca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Łasku z dnia 19-07-2022 w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku..pdf (157,76KB)