Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie zawarcia umowy najmu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat, na lokal o pow. 61,15m 2 , znajdujący się w budynku położonym w Łasku przy ul. Prostokątnej 1. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z przedmiotowego lokalu na podstawie umowy najmu. § 3. Wykonianie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie zawarcia umowy najmu.pdf (93,42KB)