Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Łasku w obrębie 15

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213), zarządzenia nr 128/2022 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2022r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, zarządzenia Nr 130/2022 Burmistrza Łasku z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w dzierżawę Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Łasku w obrębie 15, oznaczonych działkami nr:
1. 29/4 o pow. 740 m2 i 32/4 o pow. 992 m2 - łączna pow. 1732 m 2 2. 29/6 o pow. 701 m2 i 32/6 o pow. 739 m2 - łączna pow. 1440 m 2
§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości określonej w § 1 pkt. 1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 120,97 zł za 1 m2. Cena wywoławcza nieruchomości określonej w § 1 pkt. 2 została ustalona w wysokości równej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.
§ 4. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Łasku w obrębie 15.pdf (246,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 186/2022.docx (8,19KB)