Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję niniejszym, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr XLVI/585/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 4251 z dnia 25 lipca 2022 r.

Z uchwaloną zmianą planu miejscowego z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w jego sporządzaniu, uwzględnieniu uwag i wniosków oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75 w godzinach urzędowania.