Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/606/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statuty dla następujących sołectw Gminy Łask:
1) Aleksandrówek;
2) Anielin;
3) Bałucz;
4) Borszewice;
5) Budy Stryjewskie;
6) Gorczyn;
7) Karszew;
8) Kopyść;
9) Krzucz;
10) Łopatki;
11) Mauryca;
12) Okup Mały;
13) Okup Wielki;
14) Orchów;
15) Ostrów;
16) Rembów;
17) Remiszew;
18) Rokitnica;
19) Sięganów;
20) Stryje Księże;
21) Stryje Paskowe;
22) Teodory;
23) Wiewiórczyn;
24) Wola Bałucka;
25) Wola Łaska;
26) Wola Stryjewska;
27) Wronowice;
28) Wrzeszczewice;
29) Wrzeszczewice Nowe;
30) Wydrzyn;
31) Zielęcice.

§ 2. Statuty sołectw w Gminie Łask stanowią załączniki od nr 1 do nr 31 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie statutu jednostek pomocniczych – sołectw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 50, poz. 465).
§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XLVI/595/22 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask.
§ 6. Postanowienia statutów określające długość kadencji sołtysa i rady sołeckiej mają zastosowanie do trwającej obecnie kadencji organów poszczególnych sołectw.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/606/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask.pdf (22,77MB)

DOCXZałącznik nr 0 XLVII/606/2022.docx (14,37KB)

DOCXZałącznik nr 0 XLVII/606/2022.docx (14,38KB)

DOCXZałącznik nr 0 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 XLVII/606/2022.docx (378,15KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/606/2022.docx (17,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 2.1 XLVII/606/2022.docx (584,41KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 3.1 XLVII/606/2022.docx (688,10KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVII/606/2022.docx (14,38KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVII/606/2022.docx (14,39KB)

DOCXZałącznik nr 4.1 XLVII/606/2022.docx (495,79KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVII/606/2022.docx (14,37KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVII/606/2022.docx (14,38KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVII/606/2022.docx (14,38KB)

DOCXZałącznik nr 5.1 XLVII/606/2022.docx (572,12KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVII/606/2022.docx (14,37KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVII/606/2022.docx (14,38KB)

DOCXZałącznik nr 6.1 XLVII/606/2022.docx (599,44KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVII/606/2022.docx (14,37KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVII/606/2022.docx (14,37KB)

DOCXZałącznik nr 7.1 XLVII/606/2022.docx (488,00KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 8.1 XLVII/606/2022.docx (614,82KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLVII/606/2022.docx (14,38KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLVII/606/2022.docx (14,36KB)

DOCXZałącznik nr 9.1 XLVII/606/2022.docx (506,56KB)

DOCXZałącznik nr 9 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 9 XLVII/606/2022.docx (14,37KB)

DOCXZałącznik nr 9 XLVII/606/2022.docx (14,35KB)

DOCXZałącznik nr 10.1 XLVII/606/2022.docx (576,43KB)

DOCXZałącznik nr 11.1 XLVII/606/2022.docx (612,59KB)

DOCXZałącznik nr 12.1 XLVII/606/2022.docx (631,86KB)

DOCXZałącznik nr 13.1 XLVII/606/2022.docx (509,54KB)

DOCXZałącznik nr 14.1 XLVII/606/2022.docx (762,23KB)

DOCXZałącznik nr 15.1 XLVII/606/2022.docx (1,18MB)

DOCXZałącznik nr 16.1 XLVII/606/2022.docx (295,01KB)

DOCXZałącznik nr 17.1 XLVII/606/2022.docx (515,92KB)

DOCXZałącznik nr 18.1 XLVII/606/2022.docx (392,86KB)

DOCXZałącznik nr 19.1 XLVII/606/2022.docx (462,93KB)

DOCXZałącznik nr 20.1 XLVII/606/2022.docx (521,91KB)

DOCXZałącznik nr 21.1 XLVII/606/2022.docx (482,24KB)

DOCXZałącznik nr 22.1 XLVII/606/2022.docx (457,02KB)

DOCXZałącznik nr 23.1 XLVII/606/2022.docx (552,08KB)

DOCXZałącznik nr 24.1 XLVII/606/2022.docx (473,54KB)

DOCXZałącznik nr 25.1 XLVII/606/2022.docx (568,11KB)

DOCXZałącznik nr 26.1 XLVII/606/2022.docx (519,05KB)

DOCXZałącznik nr 27.1 XLVII/606/2022.docx (644,17KB)

DOCXZałącznik nr 28.1 XLVII/606/2022.docx (574,08KB)

DOCXZałącznik nr 29.1 XLVII/606/2022.docx (446,43KB)

DOCXZałącznik nr 30.1 XLVII/606/2022.docx (501,17KB)

DOCXZałącznik nr 31.1 XLVII/606/2022.docx (543,76KB)