Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762) Burmistrz Łasku zarządza:

§ 1. Powołać Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego o specjalności: nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie – zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1. Przewodniczący Komisji-przedstawiciel organu prowadzącego- Jadwiga Kurkowska
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Elżbieta Celer
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie – Monika Dąbrowska
4. Ekspert z listy MEN - Mariola Barańska
5. Ekspert z listy MEN - Jolanta Graczykowska

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2200).
§ 3. Komisja podejmuje działania z chwilą powołania do czasu zakończenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (163,32KB)