Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-08-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054, poz. 2269, Dz. U. z 2022 r. poz. 25, poz. 872, poz. 1079) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 188/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionym zarządzeniem nr 197/2022 Burmistrza Łasku z dnia 8 sierpnia 2022 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Przewodnicząca Komisji - Lidia Sosnowska (Zastępca Burmistrza Łasku)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Beata Kowalska (Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Sylwia Kaźmierczak (Inspeltor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Sekretarz komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)."

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-08-2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (165,56KB)