Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-08-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.583, 1005, 1079), w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 r., poz. 1692) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
§ 2. Upoważnienia udzielam na czas zatrudnienia, przy czym może zostać w każdym czasie zmienione lub uchylone.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-08-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.pdf (163,60KB)