Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-08-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. 583, 1005, 1079) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 r., poz. 1692) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku upoważniam Panią Beatę Szukalską - Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia i Panią Kamilę Gierczak - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych do prowadzenia, w imieniu Burmistrza Łasku, postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego. 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielane jest na czas pełnienia obowiązków Kierownika Działu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomcy Społecznej w Łasku, jednak nie dłużej niż z chwilą odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Łasku z dnia 16-08-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.pdf (166,10KB)