Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.08.2022 r. Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej w ramach projektu "Rozbudowa sieci dróg gminnych wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną zlokalizowanych pomiędzy drogami wojewódzkimi 473 i 483 w Gminie Łask"

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (44,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (140,85KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (130,55KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (73,50KB)
DOC  załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (43,50KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (47,00KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy (372,50KB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 1 (39,02MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 2 (43,73MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 3 (20,56MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 4 (43,37MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 5 (32,21MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 6 (23,19MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 7 (2,59MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 8 (24,33MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 9 (42,98MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 10 (40,32MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 11 (14,30MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 12 (24,83MB)
7Z  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa - część 13 (11,29MB)
7Z  Załącznik 6. STWiORB (1,86MB)
7Z  Załącznik 7. Przedmiar robót (732,41KB)
DOC  Załącznik 8. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na postawie art. 117 ust. 4 ustawy (46,00KB)
DOC  Załącznik 9. Wzór zobowiązania (47,00KB)

PDF  Zapytanie 1 z 14.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 16.09.2022 r. (761,22KB)

PDF  Zapytanie 2 z 21.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ (zmiana terminów) z 21.09.2022 r. (397,97KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 21.09.2022 r. (zmiana terminów) (37,62KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (237,17KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert z 30.09.2022 r. (261,47KB)
DOC  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert z 26.10.2022r. (50,00KB)