Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję niniejszym, że w dniu 13 lipca 2022 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr XLVII/604/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Wola Bałucka i Orchów Wesółka, gmina Łask. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 4648 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Z uchwalony planem miejscowym z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w jego sporządzaniu, uwzględnieniu uwag i wniosków oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75 w godzinach urzędowania.