Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 213/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-08-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1834) oraz art. 11 ust.2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1812) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 213/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-08-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (375,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 213/2022.docx (11,33KB)

DOCXZałącznik nr 2 213/2022.docx (8,31KB)

DOCX  Załącznik nr 1 WZÓR- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (60,87KB)