Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06-09-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. w Łasku w obrębie 14, oznaczonych jako działki nr:
1 404/2 o pow. 18 m2 wraz z 1/3 częścią działki podjazdowej nr 404/5– cena wywoławcza – 7.000 zł;

2 404/3 o pow. 18 m2 wraz z 1/3 częścią działki podjazdowej nr 404/5– cena wywoławcza – 7.000 zł;

3 404/4 o pow. 18 m2 wraz z 1/3 częścią działki podjazdowej nr 404/5– cena wywoławcza – 7.000 zł.


§ 2. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych działkami nr 404/2, 404/3 i 404/4 określona w §1 została ustalona w wysokości wyższej od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi ok. 277,78 zł za 1 m2. Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej działką nr 404/5 została ustalona w wysokości równej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Łasku z dnia 06-09-2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.pdf (160,73KB)