Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2018;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Łask za 2018 r.;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2018 rok;
4) informacją o stanie mienia Gminy Łask;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku
udziela się Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (94,28KB)

DOCXAkt_RCL IX/90/2019.docx (50,76KB)