Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację Magnificat

Informacja Burmistrza Łasku
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego
przez Fundację Magnificat

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 02.09.2022 r. w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. , poz. 1327 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie grupy wsparcia i indywidualnych sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzini bliskich złożona przez  Fundację Magnificat  

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego oferta ta stosownie do art. 19 a ust. 3 w/w ustawy zostaje zamieszczona na okres 7 dni do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 wskazywanej ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim  w Łasku,   ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask lub przesłać  listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łasku,  ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask bądź przez skrytkę podawczą ePUAP: /5228wuxejz/skrytka. W  przypadku nadesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w zakładce organizacje, w BIP Urzędu Miejskiego w Łasku www.bip.lask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku.

Oferta w załączeniu.
PDFinformacja o ofercie magnificat - grupa wsparcia.pdf (418,71KB)
PDFoferat Fundacji Magnificat - grupa wsp.pdf (7,22MB)

Łask, dnia 07.09.2022 r.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek