Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-09-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Komisji - Beata Mielczarek (Sekretarz Gminy Łask)
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Julita Skurpel (Naczelnik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Łasku)
3. Członek Komisji - Dominik Stępień (Informatyk w Urzędzie Miejskim w Łasku)
4. Członek Komisji - Mateusz Urban (Referent w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku)
5. Sekretarz komisji - Agnieszka Erlichowska-Majcher (Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku)

 

 

§ 2. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa drukarek, skanerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina".
§ 3. Zakres prac Komisji określa art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Łasku z dnia 12-09-2022 w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (171,37KB)