Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14.09.2022 r. Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego wraz z jego rozbudową w Gminie Łask w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask”

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (44,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (141,41KB)
DOCX  Specyfikacja Warunków Zamówienia (131,51KB)
DOC  Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego (76,00KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (43,50KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (53,00KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy (427,50KB)
7Z  Załącznik 5. Program Funkcjonalno-Użytkowy (33,51MB)
PDF  Załącznik 6. Przedmiar robót (85,73KB)
DOC  Załącznik 7. Wzór oświadczenia wykonawców składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (46,00KB)
DOC  Załącznik 8. Wzór zobowiązania (47,00KB)

7Z  Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z 20.09.2022 r. (1,06MB)

PDF  Zapytanie 1 z 19.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 26.09.2022 r. (1,39MB)

PDF  Zmiana SWZ z 26.09.2022 r. (opis przedmiotu zamówienia, terminy) (663,46KB)
DOCX  Załącznik 5. Program Funkcjonalno-Użytkowy - zmiana z 26.09.2022 r. (6,08MB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.09.2022 r. (zmiana terminów) (37,59KB)

PDF  Zapytanie 2 z 26.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 27.09.2022 r. (604,97KB)

PDF  Zapytanie 3 z 28.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 29.09.2022 r. (357,30KB)

7Z  Zapytanie 4 z 29.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 29.09.2022 r. (907,75KB)

PDF  Zapytanie 5 z 29.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 29.09.2022 r. (265,30KB)

PDF  Zapytanie 6 z 29.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 29.09.2022 r. (454,86KB)

PDF  Zapytanie 7 z 30.09.2022 r. wraz z wyjaśnieniami z 06.10.2022 r. (784,03KB)
PDF  Zapytanie 8 z 30.09.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (754,67KB)
PDF  Zapytanie 9 z 03.10.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (230,14KB)
PDF  Zapytanie 10 z 05.10.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (659,54KB)
PDF  Zapytanie 11 z 05.10.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (229,69KB)
PDF  Zapytanie 12 z 06.10.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (273,47KB)
PDF  Zapytanie 13 z 07.10.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (1,01MB)
PDF  Zapytanie 14 z 07.10.2022r. wraz z wyjaśnieniami z 12.10.2022r. (423,39KB)
PDF  Zapytanie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami (364,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminów) (39,11KB)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
DOCX  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (22,82KB)
DOC  Informacja z otwarcia ofert z 21.10.2022r. (61,50KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 30.11.2022 r. (326,77KB)