Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych

OOG. 2110.10.3.2022                                                           Łask, dn.  15. 09. 2022 r.

 

U R Z Ą D   M I E J S K I   W   Ł A S K U

 

informuje, iż w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze:

inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych,
została wyłoniona kandydatura Pani:

Alicja Załoga,  zam. Łask

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Kandydatka spełnia wymagania  niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Dotychczasowe doświadczenie i wiedza, jaką wykazała się kandydatka podczas przeprowadzonej rozmowy oraz sposób zaprezentowania swojej osoby pozwala stwierdzić, iż posiada on predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku urzędniczym.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek