Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 53 a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ocenia się pozytywnie raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej za 2018 r. Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2018 r..pdf (706,57KB)

PDFZalacznik1 IX/92/2019.pdf (540,48KB)