Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Łasku z dnia 20-09-2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przez samorządowe instytucje kultury Gminy Łask.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 1. Zobowiązuje się Dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku oraz Dyrektora Biblioteki Publicznej im.Jana Łaskiego Młodszego w Łasku do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2023 rok.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2023 rok, zgodnie z załącznikami od nr 2 do nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku.
§ 5. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask na 2023 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek


 

PDF   Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Łasku z dnia 20-09-2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przez samorządowe instytucje kultury Gminy Łask..pdf (1,18MB)

XLSXZalacznik2 234/2022.xlsx (15,65KB)

XLSXZalacznik3 234/2022.xlsx (8,86KB)

XLSXZalacznik4 234/2022.xlsx (9,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 234/2022.docx (10,52KB)

DOCXZałącznik nr 2 234/2022.docx (10,79KB)

DOCXZałącznik nr 3 234/2022.docx (16,51KB)

DOCXZałącznik nr 6 234/2022.docx (8,18KB)

DOCXZałącznik nr 7 234/2022.docx (7,56KB)

DOCXZałącznik nr 8 234/2022.docx (9,95KB)

DOCXZałącznik nr 9 234/2022.docx (8,70KB)