Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/610/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące nazwy ulic w miejscowości Ostrów:
1) ulica Paproci – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku południowym do działki nr 271/9 i 271/12 (działki nr ewidencyjny 271/6, 271/10 - załącznik nr 1);
2) ulica Żurawinowa – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku południowym do działki nr 269/4 i 270/4 (działki nr ewidencyjny 269/5 i 270/5 - załącznik nr 2);
3) ulica Forsycji – biegnąca od ulicy Gajowej w kierunku południowym do działki nr 277/20 i 277/21 (działki nr ewidencyjny 277/10 i 277/14 - załącznik nr 3);
4) ulica Rumiankowa – biegnąca od ulicy Słonecznikowej w kierunku północnym do działki nr 143/10 i 143/20 (działki nr ewidencyjny 144/9, 143/28 i 143/24 - załącznik nr 4);
5) ulica Stokrotek – biegnąca od ulicy Fiołkowej w kierunku wschodnim do działki nr 131/16 i 131/21 (działka nr ewidencyjny 131/17 - załącznik nr 5);
6) ulica Kwitnącej Łąki – biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku północnym do działki nr 117/7 (działka nr ewidencyjny 117/13 - załącznik nr 6);
7) ulica Porzeczkowa – biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku południowym do działki nr 235/16 (działki nr ewidencyjny 235/6 i 235/15 - załącznik nr 7);
8) ulica Borówkowa – biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku południowym do działki nr 233/15 (działki nr ewidencyjny 233/5 i 233/12 - załącznik nr 7);
9) ulica Czereśniowa – biegnąca od ulicy Dworskiej w kierunku południowym do działki nr 228/25 (działki nr ewidencyjny 228/11, 228/17, 228/18 i 228/20 - załącznik nr 8).

§ 2. Przebieg ulic, o których mowa w § 1 zaznaczono na mapach stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/610/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask.pdf (1,50MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVIII/610/2022.docx (117,55KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVIII/610/2022.docx (136,61KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVIII/610/2022.docx (207,62KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVIII/610/2022.docx (103,08KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVIII/610/2022.docx (77,16KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVIII/610/2022.docx (242,83KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVIII/610/2022.docx (156,34KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLVIII/610/2022.docx (217,08KB)