Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/614/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży poza przetargiem nieruchomości położone w Woli Stryjewskiej, obręb Wola Stryjewska, gm. Łask, oznaczone jako działki nr:
1) 241/2 o pow. 103 m 2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką nr 237, księga wieczysta KW nr SR1L/00060411/0; 2) 241/3 o pow. 555 m 2 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działką nr 239/1, księga wieczysta KW nr SR1L/00060411/0.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/614/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.pdf (160,53KB)