Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/616/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Łask, w drodze darowizny od osób fizycznych, nieruchomości położonej w miejscowości Rokitnica, w obrębie Rokitnica, gm. Łask, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrzej gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 16/10 o powierzchni 0,0336 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/616/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (155,88KB)