Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/620/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/620/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2023-2030.pdf (156,35KB)