Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/621/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 72a i art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Łask wraz z Powiatem Łaskim tworzą Związek Powiatowo - Gminny Ziemi Łaskiej zwany dalej "związkiem".
§ 2. Zadania związku oraz jego szczegółową organizację i zasady funkcjonowania określi statut związku w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą, po uzgodnieniu jego treści z Wojewodą Łódzkim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/621/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Ziemi Łaskiej.pdf (157,42KB)