Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Łasku z dnia 23-09-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku upoważniam Panią Beatę Szukalską - Kierownika Działu Pomocy i Wsparcia i Panią Kamilę Gierczak - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych do prowadzenia, w imieniu Burmistrza Łasku, postępowań w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udzielane jest na czas pełnienia obowiązków Kierownika Działu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, jednak nie dłużej niż z chwilą odwołania ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Łasku z dnia 23-09-2022 w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.pdf (160,44KB)