Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 241/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-09-2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 1. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów (Pełnomocników, Biura, Samodzielne stanowiska) Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierowników (dyrektorów) jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Łask bądź powiązanych z budżetem otrzymaną dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2023 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2023-2035.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2023 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów i projektowanych wydatków budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2023 rok, zgodnie z załącznikami od nr 3 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. 1. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku. 2. Złożone materiały planistyczne będą stanowić propozycje, które w toku dalszych prac nad projektem budżetu mogą ulec zmianie.
3. Burmistrz Łasku weryfikuje projekty i ewentualnie wprowadza w nich zmiany. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu nie powodują konieczności aktualizacji planów do zmian wprowadzonych przez Burmistrza Łasku.

§ 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask na 2023 rok sprawuje Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 241/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-09-2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok..pdf (2,46MB)

XLSXZalacznik7 241/2022.xlsx (7,69KB)

DOCXZałącznik nr 0 241/2022.docx (7,26KB)

DOCXZałącznik nr 1 241/2022.docx (17,36KB)

DOCXZałącznik nr 1 241/2022.docx (7,70KB)

DOCXZałącznik nr 2 241/2022.docx (6,59KB)

DOCXZałącznik nr 2 241/2022.docx (6,65KB)

DOCXZałącznik nr 3 241/2022.docx (7,17KB)

DOCXZałącznik nr 4 241/2022.docx (10,05KB)

DOCXZałącznik nr 5 241/2022.docx (7,90KB)

DOCXZałącznik nr 6 241/2022.docx (7,50KB)

DOCXZałącznik nr 8 241/2022.docx (7,91KB)

DOCXZałącznik nr 9 241/2022.docx (7,93KB)

DOCXZałącznik nr 10a 241/2022.docx (6,92KB)

DOCXZałącznik nr 11a 241/2022.docx (7,00KB)