Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 248/2022 Burmistrza Łasku z dnia 03-10-2022 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku

Na podstawie §9 ust. 7 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 46/2022 roku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 3 października 2022 roku .
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniempodjęcia.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 248/2022 Burmistrza Łasku z dnia 03-10-2022 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łasku.pdf (160,57KB)